FAQ

frequently asked questions

Begin met ZigZagSolar

 • Wanneer wél ZigZagSolar?

  Wanneer u een esthetische oplossing zoekt voor een functionele verticale toepassing. Toe te passen als voorzetgevel bij een renovatieproject of als tweede schil in een geventileerde gevel bij nieuwbouw.

  ZigZagSolar is ontwikkeld om in elk project in te passen. Het is onderdeel van het totale energieconcept van het gebouw. Wij bieden ondersteuning om dit traject succesvol af te leggen.

 • Wanneer géén ZigZagSolar?

  Wanneer u de goedkoopste oplossing zoek om energie te oogsten van de gevel en de hoeveelheid energie daarbij een ondergeschikte rol speelt dan is ZigZagSolar zeker niet de beste oplossing. ZigZagSolar levert naast energie ook een architectonische meerwaarde. Daarom is ZigZagSolar ook niet de goedkoopste oplossing, maar wel de beste als het gaat om energie leverende gevels.

Bouwkundige details

 • Wat zijn de afmetingen van ZigZagSolar ?

  De zonnepanelen met twee rijen zonnecellen hebben een breedte van 35 cm en een variabele lengte, afhankelijk van het aantal toe te passen cellen.
  Voor zonnepanelen die 35 cm breed zijn, kan de herhalingshoogte van het systeem variëren tussen 48 en 72 cm. Voor panelen die 20 cm breed zijn met een enkele rij cellen, is de herhalingshoogte tussen 24 cm en 55 cm.

 • Welk materiaal is geschikt voor decoratief/reflectie paneel?

  De meeste gevelplaatmaterialen zijn geschikt. Denk aan plaatmaterialen van Trespa, Rockpanel, Alucobond, Eternit, of aan glas en aluminium. Heeft u een ander materiaal in gedachten? Om zeker te zijn van de toepasbaarheid neemt u contact met ons op.

 • Hoe vaak moet het systeem worden gereinigd ?

  Dit hangt af van de omgeving. De panelen hoeven slechts eenmaal per drie jaren gereinigd te worden. Over het algemeen worden de panelen voldoende gereinigd door de regen. Dit geldt zowel voor de hellend opgestelde panelen op een dak, als bij onze zonnepanelen.

  In the exact same way you can create one such menu for the Header Menu as well, so that you have a One Page site.

 • Hoe kan ik de zonnepanelen het beste (laten) reinigen?

  De zonnepanelen hebben een oppervlak dat bestaat uit gehard glas. Het beste kunt u de zonnepanelen reinigen met osmosewater. Osmosewater is water waarin geen mineralen en zouten meer aanwezig zijn. Hierdoor voorkomt u witte vlekken op de panelen die het rendement kunnen verlagen. Bovendien heeft dit osmosewater een sterker reinigend vermogen dan normaal leidingwater, omdat het een verbinding aangaat met het aanwezige vuil. Daardoor zal het zelfs vuil uit de poriën van de zonnepanelen halen.

 • Hoe zit het met onderhoud en reparaties ?

  Het te repareren zonnepaneel kan worden gedemonteerd om uit te wisselen voor een ander paneel of om de onderliggende panelen te bereiken voor onderhouds- of herstelwerkzaamheden.

 • Hoe is ZigZagSolar verbonden met de installatie van het gebouw en het net ?

  Afhankelijk van het soort omvormer dat men toepast, worden er één of meer kabels door de muur of het dak naar binnen geleid. Erkende installateurs zorgen voor aparte elektriciteitsgroep(en) in de meterkast, waardoor het systeem onderdeel wordt van het bestaande elektriciteitscircuit.

Solar energy details

 • Welk type zonnepaneel wordt toegepast in het gevelsysteem?

  Creteq levert hoogwaardige kristallijne zonnepanelen. Op deze zonnepanelen geldt een garantie voor elektriciteit gedurende 25 jaren. Dit betekent dat na 25 jaar de opbrengst nog ten minste 80% is van de opbrengst van de nieuw geïnstalleerde panelen.

 • Wat zijn de specificaties van de gebruikte zonnepanelen?

  De zonnepanelen met twee rijen zonnecellen hebben een breedte van 35 cm en een variabele lengte, afhankelijk van het aantal toe te passen cellen.
  Voor zonnepanelen die 35 cm breed zijn, kan de herhalingshoogte van het systeem variëren tussen 48 en 72 cm. Voor panelen die 20 cm breed zijn met een enkele rij cellen, is de herhalingshoogte tussen 24 cm en 55 cm.

 • Hoe zit het met de duurzaamheid van de zonnepanelen?

  Alle energie die gebruikt wordt om de zonnepanelen te produceren, wordt binnen drie jaar geoogst van de gevel. Dit betekent dat de ecologische terugverdientijd van de zonnepanelen minder dan drie jaar is. Het hoofdbestanddeel van de zonnepanelen is silicium. Dit is één van de meest voorkomende elementen op aarde.

 • Wat de de jaarlijkse opbrengst?

  De opbrengst van zigzagsolar in Nederland bedraagt tussen de 90 en 170 kWH/m2 paneel/jaar. Dit is afhankelijk van de reflectiewaarde van de decoratieve panelen en de gekozen oriëntatie van de zonnepanelen. Per vierkante meter verticaal geveloppervlak betekent dit een opbrengst tussen de 35 en 75 kWh/m2 gevel/jaar.

  Voorbeelden:
  • een opstelling op een plat dak levert ongeveer 108 kWh/m2/jaar van het zonnepaneel en ongeveer 43 kWh/m2/jaar van het dakoppervlak.
  • een opbrengst van 50 kWh/m2 gevel/jaar met 100 m2 komt neer op 5000 kWh / jaar. Dit is wat een gezin met vier personen per jaar verbruikt. Met deze opbrengst kan ook gedurende 2000 uur per jaar 300 m2 vloeroppervlak worden verlicht (8 W/m2).

 • Energieprestatie van gebouwen

  De Europese gemeenschap heeft in de richtlijn voor energieprestaties van gebouwen, nr. 2010/31/EU, vastgelegd dat vanaf 2020 nagenoeg energieneutraal gebouwd moet worden. Om dit te bereiken wordt de nationale regelgeving rond energie-efficiëntie van gebouwen stapsgewijs aangepast.
  Als voorbeeld: In Nederland geldt de wettelijke Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze wordt steeds veeleisender. In 2011 is de EPC van 0,8 naar 0,6 verlaagd. Vanaf 2015 bedraagt de EPC nog slechts 0,4!

  Ter vergelijking: de installatie van 10 m² zigzagsolar komt overeen met een verbetering van de EPC met ongeveer 0,2 punten. Andere mogelijke investeringen als warmtepompen, ventilatiesystemen, warmteterugwinning of zonneboilers scoren lager en hebben een beduidend lagere rentabiliteit.

Veiligheid

 • Veiligheidsklasse

  IEC 61730, klasse 2, waterdicht, TÜV-IEC 61730 voldoet aan de eisen, (nog) geen certificaat.
  • Constructie, brandveiligheid en hinderlijke invloeden van buitenaf kunnen afhankelijk van het ontwerp worden getoetst.
  • De panelen zijn bestendig tegen schokken van buitenaf, doordat er gebruikgemaakt wordt van gehard en gelamineerd glas.

 • Moet de installatie worden geaard?

  Het is in de meeste gevallen niet noodzakelijk om PV-systemen te aarden. In uitzonderlijke situaties is het echter wel verplicht of wordt het sterk aanbevolen. Overweeg daarom altijd om het aarden van de installatie mee te nemen in het project, onafhankelijk van de omstandigheden.

 • Hoe zit het met bliksembeveiliging?

  Of het verstandig is om bliksembeveiliging te installeren bij een Designplus gevel hangt af van de locatie van het gebouw. Wij adviseren u met de gemeente en uw assuradeur te bespreken of voor uw gebouw bliksembeveiliging noodzakelijk is.

 • Brandveiligheidsaspecten

  Zonne-elementen aan of op gevels moeten voldoen aan het bouwbesluit en aan de voorwaarden volgens NEN-EN 50164-1 en NEN-EN-IEC 62305. Hierin zijn bepalingen opgenomen over brand, voorkomen van uitbreiding van brand, bliksembeveiliging en overige brandveiligheidsaspecten.

  Niet iedere gemeente heeft dezelfde opvattingen over de risico’s van zonnepanelen bij brand. Wij adviseren daarom de specifieke situatie ook met de lokale brandweer en de assuradeur te bespreken.

Algemeen

 • Is ZigZagSolar gepatenteerd ?

  T.b.v. het patent is een uitgebreid patentonderzoeken uitgevoerd om vast te stellen of dergelijke systemen al bestaan. In dit onderzoek is het bestaan van deze systemen niet gebleken. Wij kunnen daarom vertrouwen op het patent. (Opmerkelijk is de publicatie van de Massachusetts Institute of Technology van april 2012 waarin een accordeon vorm wordt gepresenteerd. De technologie van zigzagsolar was toen al geoctrooieerd.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin
Real Time Analytics